صنایع ریلی

صنعت ریلی به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، نقش بسیار مهمی در حوزه های حمل و نقل، توسعه و اقتصاد کشور دارد. تجهیزات ریلی تجهیزاتی Heavy Duty و تحت فشار هستند که میبایست همواره با بالاترین استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شوند. به همین دلیل تامین تجهیزات از منابع معتبر و یا مهندسی و ساخت آنها تحت لیسانس برند های مطرح جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
شرکت پاد رعد پارسیان با دارا بودن توانایی بالای مذاکرات تجاری، ارتباطات کاری بسیار مستحکم با تامین کنندگان جهانی در زمینه های ناوگان ریلی، تجهیزات ناوگان ریلی و سیستم ها و تجهیزات پشتیبانی را داراست.
شما میتوانید شرکت پاد رعد پارسیان را شریک کلیدی برای تامین تجهیزات خود بدانید.