سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی

این سیستم از زیر مجموعه هایی مانند FM200، CO2،Inert Gas ، Novec 1230 و سایر سیستم های گازی تشکیل می شود که هرکدام از آنها دارای مزایا و معایبی می باشد .
سيستم هاى اطفاء گازى نقش مهمى در مفهوم اطفاى حريق دارند؛ به ويژه در مواردى كه ساير اطفاء كننده ها (به عنوان مثال سيستم هاى آبى) قادر به اين كار نيستند. در سا لهاى اخير و پس از ممنوعيت هالون از سال 1994، تلاش هاى بسيارى جهت معرفى و به كارگيرى گازهاى ديگر صورت گرفته است. سازمانهایISO و NFPA سيزده نوع گاز از انواع ساكن مانند آرگون و نيتروژن و مخلوط آنها و همچنين هيدروكربن هاى هالوژنه چون NOVEC 1230 و يا FM200 را معرفى نموده است.

بطور کلی هر سیستم اطفاء حریق گازی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
– سیلندرهای نگهداری گاز همراه با شیر های محرک
– سیلندرهای پایلوت
– Manifold ، شلنگ های تخلیه گاز، شلنگ های محرک سیلندرها
– شیرهای برقی و Pressure Switch
– نازل های تخلیه گاز

ادامه مطلب