استفاده از سيستم هاي اطفاءحریق اتوماتيك
اين سيستم شامل پمپ ، مخزن ذخيــره آب ، لولـه كشي ، انـواع اسپرينكلـر يا آب افشان و زنگ خطر مي باشد . اسپرينكلرها مي تواند داراي حباب شيشه اي مقاوم نسبت به درجه حرارت هاي متفاوت باشند و يا اينكه فاقد حباب شيشه اي بوده و سر آنها باز باشد در جاهايي كه سر اسپـرينكلــر باز است نوعاً از سيستــم اعلام حريق اتوماتيك فرمان اجراء سيستم اسپرينكلر داده مي شود ضمن اينكه بصورت دستي نيز مي توان سيستم را فعال نمود .در ساير موارد با بالا رفتن درجه حرارت حباب شيشه اي در اثر ازدياد گرما تركيده و آب بر روي محل حريق زده مي باشد. هنگام به جريان افتادن آب زنگ خطر نيز جهت اطلاع ديگران به صدا در مي آيد . اين سيستم ميتواند از توسعه حريق بصورت اتوماتيك جلوگيري و نهايتاً آنرا اطفاء نمايد.

استفاده از سيستم هاي اطفاي حریق ثابت آب
سیستم جعبه های حریق (فایرباکسها) و جعبه قرقره هاي حریق(هوزریل) دراماكن و ساختمانهای مختلف جهت امكان مقابله و مبارزه با حريقها در فواصلی معين نصب می شوند. داخل اين جعبه ها لوله هاي نواري نرم با سايز 1.5 اينچ و يا شيلنگهاي نیم سخت فشار قوي با سايز ً4/3 اينچ يا ً1 اينچ با طول حداكثر 20 متر و سرلوله دو حالتي مناسب و قرقره هاي مربوطه بعلاوه شير فلكه هاي مخصوص قرار مي گيرد . شيلنگ نواري داخل جعبه بوسيله كوپلينگ به شير فلكه قابل اتصال است . آب پشت شير فلكه مي تواند دائماً تحت فشار و يا به محض باز كردن شير و افت فشار ، توسط پمپ ها مجدداً تحت فشار لازم قرار گيرد ؛ علاوه بر لولـه حاوي آب يا اصطـلاحاً لولـه تر بعضاً نياز است در كنـار لولـه تر لـوله خشك نيز طراحي و يا لوله خشـك به لوله تر متصل شود . لوله خشك داراي يك دهانـه گيـرنده آب در جنـب درب ورودي ميباشـد كه ماشينهاي آتش نشاني هنگام نياز از آن استفاده مي كنند . استفاده از جعبه هاي آتش نشاني نياز به آموزش و مهارت لازم دارد . فایر باکسهای آتش نشاني منصوب در اماكن ، نياز به منبع ذخيره آب با ظرفيت مناسب و پمپ هاي آتش نشاني ثابت دارد تا همواره بتواند سرلوله ها را هنگام استفاده شارژ نمايد سيستم تر آن بايد دور از شرايط هواي سرد قرار گيرد . جعبه هاي آب آتش نشاني با حداكثر 30 متر فاصله از يكديگر قابل نصب بر روي ديوار و يا هر مكان مناسب در ارتفاع 120 سانتي متر از كف بنا يا محوطه مي باشد .
فشار آب در لوله هاي نواري نبايد كمتر از 4 اتمسفر و در لوله هاي لاستيكي فشار قوي كمتر از 2/2 اتمسفر باشد . پرتاب اب با سرلوله ها حداقل 6 متر باشد . در بعضي اماكن نیز بسته به نوع حریقی که ممکن است در آن محل ایجاد شود ممكن است جعبه های حریق مجهز به كف شيميائي و يا سبك باشد ، در اينصورت مي توان با قرار دادن سرلوله هاي مخصوص كف و مايع كف مورد نظر و دستگاه تناسب ساز يا اينداكتور هنگام آتش سوزي از كف براي اطفاء استفاده نمود.
شبکه آب آتش نشانی یا شیر برداشت آب آتش نشانی( هیدرانتها) در بعضی ازمعابر شهری و مراکز صنعتی و تجاری شیر های برداشت آب آتش نشانی ( هیدرانتها)به شبکه آب آتش نشانی شور یا شیرین بسته به منابع تامین آب در هر محل دارد.که از این شیرهای میتوان مستقیماًٌ برای اطفای حریق و یا آبگیری کامیونهای آتش نشانی استفاده کرد.هیدرانتها در دو نوع ایستاده و زیر سطحی وجود دارند .

ادامه مطلب