هر جا که نیاز به انتقال اطلاعات شبکه های تلفنی (کانال های E1) و ترافیک شبکه های دیتا در فواصل زیاد و در ظرفیت های بالا باشد، از سیستم های انتقال نوری SDH استفاده می شود. با ایجاد شبکه ای از این دستگاه ها که توسط فیبرهای نوری با یکدیگر متصل می شوند، امکان ایجاد ارتباطات شهری، بین شهری و کشوری و انتقال اطلاعات با سرعت بالا فراهم می شود. در مراکز مخابراتی برای برقراری ارتباط تلفن و اتصال کاربران به اینترنت از سیستم های انتقال نوری SDH استفاده می شود. این سیستم ها ارتباط نقاطی که نیاز به داشتن ارتباط مطمئن و بدون اختلال در فواصل دور را دارند را برقرار می کنند. ارتباط بین واحد های یک مجموعه صنعتی بزرگ، دکل ها و چاههای نفت، ایستگاههای کنترل خطوط انتقال برق، نفت، گاز و پتروشیمی که همگی نیاز به یک ارتباط مطمئن برای انتقال اطلاعات کنترلی، صوت، دوربین های تحت شبکه و.. دارند، با سیستم های SDH برقرار می شود.

ادامه مطلب