نام پروژه : پالایشگاه خشکی فاز 12 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت پتروپارس

موضوع : تامین اقلام HVAC

وضعیت : خاتمه یافته