نام پروژه :  واحد تصفیه آب مقطر پالایشگاه شیراز

کارفرما : شرکت پالایش نفت شیراز

موضوع  : تامین تجهیزات سیستم تلکام

وضعیت : در حال انجام