نام پروژه :  واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه تبریز

کارفرما : شرکت پالایش نفت تبریز

موضوع  : تامین تجهیزات سیستم تلکام

وضعیت : در حال انجام