نام پروژه : نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

کارفرما : شرکت فراب

موضوع : تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی دستگاه ضبط مکاملات

وضعیت : خاتمه یافته