نام پروژه : نیروگاه آبی سردشت

کارفرما : شرکت فراب

موضوع : تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی تجهیزات LAN / WAN

وضعیت : خاتمه یافته