نام پروژه :  فاز 12 پارس جنوبی

کارفرما : کنسرسیوم سازه، دایلیم، کیسون و توسعه شبکه های صنعتی (DSKI)

موضوع : تامین تجهیزات تست تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

وضعیتخاتمه یافته