نام پروژه :  فاز 12 و 19 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت پتروپارس

موضوع : تامین اقلام لوله اتصالات و شیرهای صنعتی

وضعیت : خاتمه یافته