نام پروژه : فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما : شرکت پتروپارس

موضوع : تامین اقلام ابزار دقیق

وضعیتخاتمه یافته