نام پروژه : فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسان مشاور سازه

موضوع : تاسیسات فرآوری مایع (EPC2)

وضعیت : خاتمه یافته