نام پروژه :  توسعه چند منظوره نیروگاه اوما اویا

کارفرما : وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریلانکا

موضوع  : تامین تجهیزات سیستم تلفن

وضعیت : در حال انجام