نام پروژه :  توسعه سکوی میدان نفتی ابوذر

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران

موضوع  : نصب و راه اندازی و یکپارچه سازی سیستم تلکام

وضعیت : در حال انجام