نام پروژه : فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما : شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران

موضوع : تامین تجهیزات تست الکتریکال

وضعیت : خاتمه یافته