کالیبراتور های دما برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از تجهیزات اندازه گیری دما نیازی الزامی در صنعت خواهد بود . این تجهیزات با دقت بالا دما را اندازه گیری می کند و امکان مقایسه دما واقعی را با مقدار اندازه گیری شده به کمک سنسورهای دمای ترموکوپل یا RTD به ما خواهد داد. دقت در کالیبراتور مهمترین خصوصیت می باشد و فاکتور اصلی تعیین کننده قیمت است.

ادامه مطلب