فلومترهای جابجائی مثبت برای اندازه گیری دقیق پیمانه ای سیالات خصوصاً مایعات وسیکوز مورد استفاده قرار میگرید و خود به انواع مختلفی تقسیم میگردند :
مدل پیستونی
فلومتر دنده ای یا Gear :
فلومتر دنده ای حلزونیفلومتر دنده ای بیضوی Ovale gear flowmeter
فلومتر دنده ای حلزونی Helical gear flowmeter (برای مواد با ویسکوزیته بالا استفاده میشود )
مدل دیسک گردنده به صورت محوری Nutating disk
فلومتر گاز شهریفلومتر دیافراگمی یا بلوز دار که ( برای گازهای شهری استفاده میگردد )
فلومتر ون (Rotatory Van)

 

ادامه مطلب