در تمام دنيا از ابتداي صبح تا پاسي از شب همه مردم در تلاش هستند تا بتوانند امرار معاش نموده و از ثانيه ثانيه زندگي خود لذت ببرند.برخي در اين امر موفق هستند برخي هم نه؛ما هم از اين قاعده مستثنی نيستيم اما سعي كرديم و اين تلاش را ادامه ميدهيم تا متفاوت تر با انگيزه هايي والا بتوانيم در خدمت خود و کارفرمایان باشيم،تا چه حد در اين امر توفيق داشتيم را به عهده شما ميگذاريم.

از ابتداي تاسیس شرکت اساسنامه شركت را بر چند مطلب مختصر استوار كرديم تا هميشه پابرجا بمانيم ،‌منشوري نه چندان پيچيده اما دشوار در اجراي تعهدات كه به لطف خداوند متعال تا به حال توانستيم بر اين اساس با مخاطبين خود زندگي كنيم.

مشروح اين اساس نامه ساده در مختصري به شرح زير مي باشد :
ما (پاد رعد پارسیان) اولين اصل را علاقه به كار خود بنا گذاشتيم تا در تمام مراحل بتوانيم با اين پشتوانه عظيم راه را براي خود هموار كنيم و در ادامه براي طي اين مسير صداقت را چاشني كار خود قرار داديم تا با زبان ساده با کارفرمایان ارتباط برقرار كنيم و در نهايت تمامي اهداف شركت را بر پايه سود دهي بيشتر نگذاشتيم و کارفرما را بالاتر از خود دانستيم تا اين اعتبار بزرگ را هميشه در كنار خود داشته باشيم.

اميد است به لطف خدا و داشتن اعتباري چون شما همچون گذشته نزد کارفرمایان محترم با سري افراشته در اجراي اين اساس نامه موفق باشيم.

با آرزوي بهروزي و موفقيت براي شما