سینی کابل یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات صنعت برق صنعتی می باشد. از سینی کابل در صنعت برق جهت حفاظت از کابل های برق و عبور کابل های فشار ضعیف و فشار قوی استفاده می شود.

انواع سینی و نردبان کابل :
جنس استفاده شده برای تولید این محصول انواع مختلف به خود را دارد.انوع سینی کابل و متعلقات آن بر اساس جنس و متریال کار برده شده در آن به نام های سینی کابل گالوانیزه گرم ، سینی و نردبان کابل grp ، سینی کابل استیل نامیده می شوند.
این محصول در سوله ها و پارکینگ ها و مکان های مسقف استفاده میشوند معمولا جنس سینی های کابل گالوانیزه فابریک می باشد و سینی های کابلی که در فضاهای روباز استفاده میشوند بهتر است آبکاری شده استفاده شود.
ساخت این محصول در عرض های 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600-700-800 و… میلیمتر انجام میشود.از این رو با توجه به عرض سینی و نردبان کابل ،رابط و ساپورت یا همان نگه دارنده ساخته میشود.( تعداد ساپورت، به مقدار حجم کابل قرار گرفته در سینی کابل بستگی دارد)

سینی و نردبان کابل استاندارد :
به عنوان مثال در سینی کابل های با عرض 150 میلیمتر تا 450 میلیمتر و ارتفاع 4 میلیمتر ،ضخامت ورق حتماً باید 1.5 یا 1.25 باشد. در سینی های کابل با عرض 500 یا 600 میلیمتر، ضخامت حتماً میبایست از ورق 1.5 یا 2 میلیمتر به بالا استفاده شود.
ضمناً هر چقدر ارتفاع محصول بیشتر شود ضخامت آن بیشتر میشود. به طور مثال در محصولاتی با ارتفاع 110 میلیمتر،حداقل ضخامت باید 2 میلیمتر باشد.ارتفاع سینی کابل نیز از 40 میلیمتر تا 200 میلیمتر ساخته میشود.