برای اندازه گیری دمای محیط انواع دماسنجهای شیشه ای و جیوه ای سالهاست مورد استفاده قرار می گیرد . اخیرا دماسنجهای دیجیتال با دقت و سادگی در خواندن مقادیر جایزینی مناسب برای ترمومترهای قدیمی گردیده است . دماسنجهای دیجیتال با تکنولوژی های مختلف اندازه گیری دما نظیر غیر تماسی یا اینفرارد ( مادون قرمز) و نمونه های محیطی با سنسورهای RTD یا NTC و یا دماسنجهائی که برای اندازه گیری دمای سطوح و مواد مختلف با پراب های مخصوص مثلا در صنایع غذایی با استفاده از سنسور دمائی ترموکوپل مورد استفاد قرار می گیرند . ترمومترهای محیط معمولا دامنه کمتری از دما را پوشش می دهند و از دقت خوبی برخودار هستند.