صنعت نفت و گاز با چالش در مقیاس جهانی مواجه است. منابع کم هستند و دسترسی به آنها دشوار است و هزینه های اکتشاف نیز در حال افزایش اغلب تجهیزات این صنعت در مکانهایی دورتر از منطقه خاورمیانه تولید می شوند و شرکت پاد رعد پارسیان با داشتن دفاتری در اروپا تجربه بسیاری را در تامین اینگونه از تجهیزات دارا می باشد و می تواند نیازهای شما را برآورده نموده و حامی پرژوه هایتان باشد.
شما میتوانید شرکت پاد رعد پارسیان را شریک کلیدی برای بهبود بهره وری خود بدانید.