صنایع فولادی

بهره وری بالا در یک کارخانه فولاد به شدت وابسته به پیاده سازی نظام «نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر» (TPM) است. این نیاز زمانی برآورده می شود که اطمینان حاصل شود که شرکت دسترسی لازم به قطعات برای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده تجهیزات را دارد .
به منظور حمایت موثر از تعمیر و نگهداری کارخانه خود، شما نیاز به تکیه بر روی یک سازمان تامین کالا حرفه ای و تخصصی دارید.
شما میتوانید شرکت پاد رعد پارسیان را شریک کلیدی برای تامین به موقع تجهیزات خود بدانید.