صنایع سیمان

بهره وری بالا در یک کارخانه سیمان به شدت وابسته به برنامه ریزی یک تعمیر و نگهداری منظم است. این نیاز ، زمانی برآورده می شود که اطمینان حاصل شود که شرکت دسترسی لازم به قطعات برای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده تجهیزات را دارد مانند از کار افتادن کوره.
روش نگهداری اولیه رویکردی است برای انجام تمام آنچه برای حفظ تجهیزات در حال اجرا با حداکثر تولید لازم است .تعمیر و نگهداری عناصری مانند موتور و روغنکاری بلبرینگ، تعویض تسمه موتور، تمیز کردن تیغه فن و تعمیر و نگهداری سیستم هوای فشرده.
به منظور حمایت موثر از تعمیر و نگهداری کارخانه خود، شما نیاز به تکیه بر روی یک سازمان تامین کالا حرفه ای و تخصصی دارید.
شما میتوانید شرکت پاد رعد پارسیان را شریک کلیدی برای تامین به موقع تجهیزات خود بدانید.