ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده می گیرد . خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به انتخاب می تواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج 0 تا 100 درصد را در بر می گیرد.همیچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت دستگاه می تواند متفاوت باشد .با توجه به این در اندازه گیری رطوبت به اندازه گیری دما نیاز می باشد معمولا ترانسمیترهای رطوبت دارای ورودی سنسور دما نیز می باشند .در انتخاب ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایتسی توجه نمود :
– رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت
– دقت ترانسمتر رطوبت
– نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت
– امکان ارتباط با ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی
– نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت
– تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت