امروزه علاوه بر سیستم های هشدار دهنده حریق(اعلام حریق) برای کاهش خسارات احتمالی از وقوع آتش سوزی از سیستم های اطفاء حریق نیز استفاده میشود . سیستم اطفاء حریق علاوه بر ساختمان ها و پارکینگ ها در کارخانجات ، انبارها ، چاپخانه ها ، کارگاه ها ، بانک ها و… کاربرد ویژه تری را دارا می باشد.

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل)

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی